KINEZIOLOGIE

mandala

Kineziologie je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny. Tato metoda je nazývaná „One Brain“ – v českém překladu „jednotný mozek“. Pomáhá nám obnovit harmonii a rovnováhu organismu a psychiky a tím udržet nebo zlepšit náš zdravotní stav. Odstraňuje psychické poruchy a patologické úkazy v lidském těle. Napomáhá k úplnému vyléčení a odstranění nemocí jako jsou různé zhoubné nádory a jiné vážné lidské onemocnění. To samé platí i u zvířat. Dále pomáhá odstranit bariéry, které si náš mozek pamatuje z minulosti.


Mozek je rozdělen na dvě hlavní části a těmi jsou levá a pravá hemisféra, které jsou navzájem propojeny. Ideální situace nastává tehdy, pokud levá a pravá mozková hemisféra dokonale spolupracují, pak jsme psychicky, emocionálně i fyzicky v rovnováze. Levá hemisféra odpovídá za naše reakce související s logikou jako je čtení, psaní, počítání, zatímco v pravé hemisféře je sídlo naší kreativity, čichu, emocí, empatie, intuice, citu pro hudbu a další.

Pomocí metody „One Brain“ se odstraňují strachy, fobie, alergie, psychosomatické nemoci, poruchy učení, dyslexie, dysgrafie, vada řeči, závislosti, nespavost, partnerské problémy a plno jiných. Pro nalezení bloku a vhodné metody pro jeho odstranění slouží svalový test. Jemným tlakem na natažené ruce klienta dostává terapeut zpětnou odpověď. Negativní emoce sval oslabují, při pozitivní emoci zůstává pevný. Barometrem chování, což je souhrn pozitivních a negativních emocí, které nás v životě ovlivňují na úrovni vědomí, podvědomí a těla, lze najít souhrn odpovědí jdoucí tak daleko v čase, kdy vznikl počátek našich problémů. Vhodnými korekcemi a cvičením lze problém rychle a účinně odstranit.

Základem každého odblokování je: „chci to změnit“, což je přání a očekávání každého klienta, to znamená, že každý klient toto musí chtít sám.  

101
Moje lektorka Kineziologie

Míla Rutová
>>STUPNĚ KINEZIOLOGIE<<

© Marek Dostál 2018