DEEKSHA

- je silná transformační energie
- urychluje duchovní vývoj, harmonizuje
- naladí Vás do duševní pohody
- ukáže Vám směr, kterým máte jít
- harmonizuje čakry, léčí
- pomůže odstranit fyzické a psychické bloky
- iniciuje cestu k probuzení do vyšších stavů vědomí
- zvyšuje úroveň paměti
- přináší lásku do vztahů
- při opakování přenosu energie se prohlubuje stav celkového  probuzení
- je nezávislá na náboženství nebo systému víry

amma bhagavan 2 sml-large


Dikša se může předávat v různých formách: přenos dotykem (přiložením rukou na hlavu), přenos očima a přenos záměrem.

Vlivem Dikši dochází k neurologickým změnám v mozku. V mozku je 16 center zodpovědných za dané prožitky, jako je smyslové vnímání, pocity žárlivosti, nenávisti, strachu, soucitu, lásky, radosti, oddělenosti, sounáležitosti, tvořivosti, učení atd. Dikša vede k aktivaci některých center a deaktivaci jiných a tím přináší posun ve vnímání a prožívání života. Proces nakonec zanechá hledajícího v trvalém stavu hlubokého vědomí.

Požehnání Jednoty má svůj původ ve vědomí Sri Ammy Bhagavana. Kdekoli na světě je předáváno Požehnání Jednoty, je jeho zdrojem Sri Amma a Sri Bhagavan.

Požehnání Jednoty se objevilo v období, kdy naše planeta prochází důležitým evolučním přechodem a to má vliv jak na naše okolí, tak na naše individuální a kolektivní vědomí. Všichni jsme součástí  tohoto procesu čištění a zotavení. Požehnání Jednoty dává do rovnovány energii mezi hyperaktivními centry myšlení v mozku a utlumenými frontálními laloky, kde jsou centra klidu. Tato změna neurologických drah v mozku osvobodí smysly od vlivu mysli.  Tak se přirozeně projeví jasné vnímání, které je doprovázeno pocitem radosti a vnitřního klidu. 

dik%9Aa-obr%E1zek


Dostávat Dikšu mohou všichni lidé a to i včetně dětí a těhotných žen. Pouze není doporučování lidem, kteří trpí vážnými psychyckými problémy. 

Dikša může být předávána kýmkoli, kdo obdržel zasvěcení v Indii a v současné době i u nás po absolvování kurzu "Oneness Awakening" , kde se stanete Deeksha dávajícím.

amma bhagavan3

© Marek Dostál 2018